Bilgi Güvenliği Politikamız

#

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Miera Bilgi Teknolojileri Yönetimi, sahip olduğu teknolojik altyapı üzerinde işlenen tüm verilerin saklanmasına önem vermiş, bu verilerin içerisinde bulunduğu tüm sistemlerin korunabilmesi için Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni geliştirmiştir.

 

Geliştirilen Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile;

 

 • -Güvenlik hedeflerini belirlemiş,
 • -Risk durumlarını tanımlamış ve yönetilebilir hale getirmiş,
 • -Hizmetlerin sürekliliği için gerekli önlemleri almış,
 • -Yasal süreçleri ve müşterilere yönelik güvenlik yükümlülüklerini dikkate almış,
 • -Bilgi güvenliği ile ilgili olarak çalışanlarını eğitimlerle bilinçlendirmiş,
 • -Güvenlik süreçlerini, işin gereksinimleri için gerekli olan tüm süreçler ile bütünleştirmiştir.

 

Düzenli olarak gözden geçirdiği Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile müşteri bilgilerini korumayı, verileri sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir kılmayı, yasal düzenlemelere uymayı ve bilgi sisteminin sürekli olarak iyileşmesi için uygulanabilecek tüm faaliyetleri yerine getirmeyi etik bir değer olarak benimsemiştir.

 

Miera Bilgi İşlem altyapısını kullanan ve bilgi kaynaklarına erişebilen tüm çalışanlar;

 

 • -Kişisel ve elektronik iletişimde, üçüncü taraflarla yapılan bilgi alışverişlerinde de kuruma ait bilgilerin gizliliğinin korunmasını sağlar.
 • -Tehlike düzeylerine göre işlediği bilgiyi yedekler.
 • -Zarar düzeylerini takip ederek belirlenen güvenlik önlemlerini alır.
 • -Bilgi güvenliği ihlallerini raporlayarak Bilgi Güvenliği ve Sistem Yönetimi’ne bildirir, bu ihlalleri engelleyecek önlemleri alır.
 • -Kurumiçi bilgi kaynaklarını, yetkisi olmayan üçüncü şahıslara iletmez.

 

Miera Bilgi Teknolojileri; Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikasını desteklemek, risk değerlendirmedeki veya risk müdahale planındaki değişikliklere yanıt vermek ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini yılda en az bir defa gözden geçirmek amacıyla Üst Yönetim kurulu tarafından liderlik edilen Bilgi Güvenliği Komitesi’ni oluşturmuştur.

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ SON TRENDLER

BLOG SAYFASINA GİT