Bilgi Güvenliği Politikamız

Miera Bilgi Teknolojileri Yönetimi, sahip olduğu teknolojik altyapı üzerinde işlenen tüm verilerin saklanmasına önem vermiş, bu verilerin içerisinde bulunduğu tüm sistemlerin korunabilmesi için Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni geliştirmiştir.