Audit-T

Kontrol ve Bulgu Yönetimi

Audit-T kurumlara denetimleri sayısallaştırarak bulguları takip edebilmelerini, alınan aksiyonları ve çözüm sonuçlarını tümüyle ya da gruplayarak takip edebilmelerini sağlayacak ortamı sağlar.

Denetim için özelleştirilmiş Audit-T ile iç denetimler sonucunda ortaya çıkan bulgular risk seviyelerine göre analiz edilebilir, gruplanabilir ve alınacak aksiyonlar daha etkin bir şekilde planlanabilir.

Neden Önemli?

Audit-T, aynı anda birden fazla standardın uygulanmasını kolaylaştırır. Yapılan iç denetimlerin Audit-T sisteminde takibi ile dış denetimler öncesinde alınacak aksiyonlar daha etkin planlanabilir. Böylece standartlara uyumluluk için harcanan efordan tasarruf edilmiş olunur. Ayrıca, Audit-T raporlama mekanizması, küçük bir eforla bulguların dokümanlaştırılmasını ve zamandan tasarrufu sağlar.

Audit-T Kimlere Yöneliktir?

Audit-T, standartlara uyumluluk takibi yapan ve bu sebeple dış denetimlerden geçen firmalar ile hem iç hem de dış denetim sonuçlarını bulgu seviyesinde takip etme ihtiyacı olan kurumların çözüm alternatifidir.

Genel Bakış

Denetim sonuçlarınızın genel durumunu görebiliyor musunuz? Audit-T ile iç ve dış denetim sonucunda ortaya çıkan bulgularınızı daha kolay takip etme imkanı sağlanır.

Audit-T bulguların sayısallaştırılmasını ve denetim bilgileri, benzer bulguların ilişkilendirilmesi, alınacak aksiyonların belirlenmesi ve alınan aksiyonlar doğrultusunda elde edilen sonuçların tek bir ara yüzde takibinin yapılabilmesine olanak sağlar.

Bir bakışta istediğiniz standart ile ilgili bulgularınızı görebiliyor, takip edebiliyor musunuz?

Audit-T, sisteminde bulguları belirlediğiniz çerçevede gruplayabilir ve takibi parçalı bir hale getirerek kolaylaştırabilirsiniz. Gruplama sistemi bulgu takibinin görev olarak dağıtılabilmesini de kolaylaştırır. Gruplama özelliği; bulguların risk seviyelerine göre gruplanmasına ve alınacak aksiyonlar belirlenirken önceliklendirilmesine de yardımcı olur.

Birden fazla bulgu aynı sorunu mu işaret ediyor?

Audit-T bulgular arası ilişkiyi yönetebilmenizi sağlar. Benzer bulguların ilişkilendirilmesiyle benzer bulgulara çözüm olacak aksiyonların alınabilmesini sağlar ve benzer bulgular için fazladan efor harcanmasını engelleyerek zaman ve işgücü tasarrufu sağlar.

Entegre Kalite Yönetimi ve yönetici açısından kolaylık sağlar. Audit-T ile yönetici, oluşturduğu ve yönettiği entegre sistemin bulgularının bütününü görebilir ve eksiklikleri daha kolay gidermek için alınacak aksiyonları belirleyebilir.

Ayrıca kısa ve uzun vadede bu eksiklikler ile ilgili yapılacak iyileştirici eylemleri planlayabilme, önceliklendirme ve bu eylemlerin net faydasını görebilme yeteneğine sahip olacaktır.

Bulguların kolayca raporlanabilmesi özelliği ile üst yönetime yapılacak sunumları çok küçük bir eforla hazırlayabilecektir.

Anahtar Özellikler

Audit-T ile denetim bulgularının takibi yapılırken, sistemdeki tüm bulgular kolayca görüntülenebilir ve takibi yapılabilir.

Bulgu ve aksiyonlar için uyarı/anımsatma mesajları tanımlanarak, bu mesajların gönderimi belirlenen zaman dilimlerinde otomatik olarak gerçekleşmektedir.

Audit-T ile standart bazında ya da istediğiniz bir kritere göre bulgular gruplanarak daha kolay takip edilebilir.

Bulgular için alınan aksiyonlar, bulgulara bağlı ilgili departmanlardan gelen cevaplar ve çözüm sonuçları takip edilebilmektedir.

1
1

ASP.NET 4.5 teknolojisi

Çözüme Genel Bakış

Audit-T, iç ve dış denetimlerin sonuçlarını bulgular, aksiyonlar ve çözümler bazında takibini ve yönetimini yapabilme imkanı sağlarken ASP.NET 4.5 teknolojisiyle tasarlanmış alt yapısından destek alır. İnternet ve bilgisayar olan her yerden yetkiler dahilinde Audit-T arayüzüne ulaşılabilir.

Bu şekilde bir kurumun denetimleri, bulguları ve iyileştirici aktiviteler zaman sınırlaması olmadan her yerden kolay bir şekilde yapılabilir.

Audit-T, bulgu ekranı kullanıcıya hangi denetimlerden geçildiğini, denetimi kimin yaptığını, ilgili bulguları ve bu bulguların alt bulgularını gösterir. Ayrıca, yine bu ekran üzerinden bulguların risk seviyeleri, çözüm önerileri, alınacak aksiyonun bitiş tarihi gibi ekstra bilgiler ile genel durumun detaylı bir şekilde görüntülenmesini sağlar.

Bulgu ekranı üzerinde filtreleme yapılarak istenilen kriterlerdeki verilere
ulaşmak da mümkündür.

1
1

Audit-T, bulgu ekranı

1
2
1

Audit-T, aksiyon ekranı

2

Özelleştirilebilir Sistem Parametreleri

Alınacak Aksiyonlar

Audit-T, aksiyon ekranı ile bulgular sonucunda alınması kararlaştırılan aksiyonlar oluşturulabilir ve takibi kolaylıkla yapılabilir.

Alınacak aksiyonlar bulgu ilişkilerinden de faydalanılarak oluşturulduğundan, daha az efor harcanarak çözümlenmesine imkan sağlar.

Özelleştirilebilir Sistem Parametreleri Audit-T sistemi bulgu durumları, aksiyon durumları, risk seviyeleri gibi sistem parametrelerinin özelleştirilebilmesine imkan sağlar. Böylece mevcut çalışmaların ve bulguların sisteme aktarılmasında esneklik sağlanmış olur.

Teknik Gereksinimler

Sistem Gereksinimleri

  • Microsoft Windows Server 2008 ya da üzeri
  • Microsoft .NET 4.5
  • Microsoft SQL Server 2008 R2
  • Microsoft IIS Server 7.0 ya da üzeri

İstemci İçin

  • Internet Explorer 9.0 ya da üzeri
  • Firefox 10.0 ya da üzeri
  • Chrome 10.0 ya da üzeri