Miera Bilgi Teknolojileri
Light Dark

Projem Var

Detaylı bir teklif istiyorum.

Acelem Var

Hızlı bir teklif istiyorum.

Sistem, Altyapı ve Teknoloji Danışmanlığı

 • Anasayfa|
 • Sistem, Altyapı ve Teknoloji Danışmanlığı
Sistem, Altyapı ve Teknoloji Danışmanlığı

Sistem, Altyapı ve Teknoloji Danışmanlığı

MİERA olarak, sistem danışmanlığı hizmetlerimiz 7 başlık altında toplanmaktadır. Tüm sistem danışmanlığı süreçlerimizi büyük bir hassasiyet ve profesyonellik ile gerçekleştiriyor, sizlerin asıl işlerinize odaklanmanıza katkı sağlarken, yine sizlerin zaman ve para kayıplarınızı minimum seviyelere çekmeye çalışıyoruz.  Danışmanlık Hizmetleri aşağıdaki alt bileşenler bazında ele alınmaktadır:

 • Kurumsal Sistem Çözümleri Danışmanlığı
 • Ağ Topolojisi Danışmanlığı
 • Altyapı Yönetim Danışmanlığı
 • Uygulama Geliştirme ve Veritabanı Danışmanlığı
 • Yedekleme ve Arşivleme Çözümleri Danışmanlığı
 • Olağanüstü Durum ve İş Sürekliliği Hizmetleri Danışmanlığı
 • BT Yönetişim Uyumluluk Danışmanlığı ve İç Denetim Hizmetleri
 • Microsoft Teknolojileri Danışmanlığı
 • DevOps Danışmanlığı

Kurumsal Sistem Çözümleri Danışmanlığı

Kurumların iş stratejileri ve eylem planları ile en iyi şekilde örtüşecek BT çözümlerinin üretilmesi, sahip oldukları altyapı ve mevcut sistemlerin hedef mimarilerine uygun topolojileri ile uyumluluğunun belirlenerek fark analizlerin yapılması ve iyileştirme önerilerinin sunulması şeklinde bir hizmettir.

İşletmelerin veri merkezlerinde ya da hizmet aldıkları lokasyonlarda bulunan fiziksel ortamlarda hizmet veren, Sunucu, Depolama, Ağ, Sanallaştırma uygulamalarının iş ihtiyaçları ve kurumsal stratejilere uygun olarak analiz edilerek kurum ihtiyacını karşılayacak şekilde modellemesi ve tasarımı yapılarak hizmet verilen danışmanlık modelidir.

Kurumsal sistem çözümleri içerisinde yer alan hizmetlerimiz:

 • Server Çözümleri
 • Storage Çözümleri
 • Veri Yedekleme Çözümleri
 • Sanallaştırma Çözümleri
 • Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği Çözümleri
 • Lisanslama Çözümleri

Ağ Topolojisi Danışmanlığı

Network ve Ağ Topolojisi danışmanlığı, kurumların yerel alan (LAN) ve geniş alan (WAN) ağ altyapılarında yer alan ürünlerin (switch, router, vb.) topolojisinin çıkarılarak, kurulum aşamasından işletim aşamasına kadar sağlıklı çalışıp çalışmadıklarını tespit eden ve iyileştirme / geliştirme önerileri sunan ve gerektiğinde uygulama hizmetlerini içermektedir.

Servis sağlayıcı ile müşteri arasındaki hizmet sözleşmesinin içeriğine bağlı olarak, “Periyodik Bakım ve Destek” hizmeti de kapsam içerisinde dahil edilebilir ya da yönetilen hizmetler kapsamında değerlendirilebilir.

Altyapı Yönetim Danışmanlığı

Altyapı yönetim danışmanlığı hizmetimiz, stratejik hedeflerinize ve öngördüğünüz bütçenize uygun doğru yatırımların ve teknolojilerin belirlenmesi, yol haritasının çıkarılması, uygulanabilir bir aksiyon planı ile inisiyatif projelerin belirlenmesini sağlamaktayız.

Uzun vadeli planlamalarda kurumun mevcut altyapısının nasıl dönüşüme uğraması gerektiğini özenle belirliyor ve gerekli aksiyonları yerine getiriyoruz.

Uygulama Geliştirme ve Veritabanı Danışmanlığı

Kurumların iş süreçlerindeki verimliliği daha çağdaş ve dinamik bir yapıya kavuşmalarına katkı sunacak çözümler için destek oluyoruz. Kurumun ihtiyacına yönelik efektif çözümlerle dinamik ve esnek organizasyon modeline sahip yapıya geçmenizi sağlıyoruz.

Kuruma değer katacak uygulamaların önerilmesi ve geliştirilmesi hususunda çalışmalar yapıyor, çözümler sunuyoruz.

Veri tabanı uzmanlarımız ile Microsoft SQL Server, PostgreSQL ve MySQL gibi ilişkisel veritabanı teknolojileri ile MongoDB vb. gibi NOSQL bazlı veritabanı çözümlerinde uygun yönetim, izleme ve bakım hizmetlerine odaklanmış servisler sunuyoruz. Uzman ekibimiz, mevcut veri tabanlarının sorunsuz işletilmesine, sorunlara kalıcı çözümler üretilmesine, performans ve uygulama becerilerinin arttırılması için gerekli optimizasyon ve iyileştirme önerilerini sunmaktadır.

Sunmakta olduğumuz Veritabanı temel hizmetlerimiz ise:

 • Veritabanı Yerinde/Uzaktan DBA Hizmeti
 • Veritabanı İzleme Hizmeti
 • Veritabanı Bakım ve Kontrol Hizmeti
 • Veritabanı Performans Ayarlama
 • Veritabanı Mimari Tasarımı
 • Veritabanı Migration ve Desteği
 • Veritabanı Healthcheck Hizmeti
 • Veritabanı Alarm ve Konfigürasyon Hizmeti

Yedekleme ve Arşivleme Çözümleri Danışmanlığı

MİERA, etkinliği birçok kurumda kanıtlanmış modelleme ve pratikleri kullanarak kurumunuzun ihtiyacı olan özel Yedekleme-Arşivleme çözümleri ile müşterilerine en uygun maliyetler ile kurum verilerinin onsite-offsite yedeklenmesini ve olası ihlal ve kayıp risklerine karşı verinin bütünlüğünü koruyacak sürdürülebilir ve uygulanabilir önlemleri çözümlerini sunar. Bu alanda dünyada ve ülkemizde en çok tercih edilen çözüm ve yazılım iş ortaklıklarımız ile en uygun yedekleme ve kopyalama yazılım çözümleri ile de iş sürekliliğinin sağlanmasına katkıda bulunarak, sahip olduğunuz verilerin yedeklenmesi, arşivlenmesi ve yedeklenen verilerin ihtiyaç halinde geri yüklenme senaryolarının planlanmasını sağlayarak verilerinizin operasyonel verimliliğini de izlemenize yardımcı oluyoruz.

Veri arşivleme hizmeti ile, veritabanı arşivleme, veri deposu arşivleme ve uygulama arşivlemeyi güvenli ve kolay bir şekilde sağlayarak BT ekibinizin master, referans ve işlemsel verileri gerektiğinde erişime hazır hale getirmesine yardımcı oluruz.

Verilerinizin istediğiniz noktadan (fiziksel ya da bulut) yine tercih ettiğiniz noktaya (lokalde buluta yada buluttan olağanüstü durum merkezine) replika kopyalar üretilerek gönderilmesini, herhangi bir kayıp, ihlal yaşanması ya da ihtiyaç halinde sahip olduğunuz Olağanüstü Durum merkezinde verilerinizin sunucularınız ve uygulamalarınız tarafından tekrar erişilebilir olmasını sağlıyoruz.

Olağanüstü Durum ve İş Sürekliliği Hizmetleri Danışmanlığı

Kurumunuzun karşılaşabileceği herhangi bir doğal afet, altyapı ve sistem sorunları, sabotaj, saldırı ve ihlal kaynaklı teknik aksaklıklar nedeniyle, sağlanan BT hizmetlerinin verilemez ya da aksamasına neden olabilecek durumlar için sürdürülebilir alternatif platformlar üzerinden iş sürekliliğinin devam ettirmenize olanak sağlayacak danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Öncelikle mevcut altyapınız, süreçleriniz ve teknolojilerini detaylıca incelenerek, BT altyapınızı ve iş süreçlerinizi etkileyebilecek risk haritası ve bunların işinize olan etki ve maliyetleri çıkarılarak, belirlenebilecek RPO ve RTO değerlerine uygun olağanüstü durum merkezi çözümlerini tasarlayıp size sunuyoruz.

Önerdiğimiz çözümlerin ve dönüşüm sürecinin Kabul edilmesi halinde uygulanması ve hayata geçirilmesi süreçlerinde de yanınızda destek veriyoruz. Tüm bu hizmetleri ve danışmanlıkları verirken temel aldığımız ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardına uygun olmasına azami dikkat gösteriyoruz.

Microsoft Teknolojileri Danışmanlığı

Microsoft Teknoloji Danışmanlık çözümlerimiz ile her ölçekteki kurumun ihtiyaçlarına yönelik uygun paket önerilerimizle sizlere operasyon maliyetlerinizi azaltmanızı sağlayacak ve verimliliğinizi artırarak daha rekabetçi olmanızı sağlayacak çözümler sunuyoruz.

Bu kapsamda sunduğumuz hizmetlerimiz arasında yer alan uzmanlıklarımız:

 • Microsoft Office365 Danışmanlık Hizmeti
 • Microsoft Lisanslama Danışmanlık Hizmeti
 • Active Directory Taşıma (Migration) Hizmetleri
 • Exchange Server Migration Mimarileri
 • SQL Server Versiyon Yükseltme ve Konsolidasyon Mimarileri
 • Microsoft Güvenlik Çözümleri
 • Microsoft Sistem Yönetim Çözümleri (SCCM, SCOM, Service Manager)
 • Microsoft Sunucu Sıkılaştırma Hizmetleri (NTP, Domain Controller, Firewall, Uzaktan Erişim, Ağ, Servis, Kullanıcı ve Rol Yapılandırmaları, Loglama ve İzleme hizmetleri vb.)
 • Güvenli Kimlik Yönetimi
 • Tehdit Yönetimi Hizmetleri
 • Zararlı Yazılımlara karşı koruma (Windows Defender Vb.)

DevOps Danışmanlığı

DevOps Danışmanlık hizmetimiz ile kurumunuzun mevcut durumunu uzman ekibimizle analiz ederek süreçlerinizi, uygulama altyapınızı en ileri DevOps çözümlerini dikkate alarak yeni nesil teknolojiler ve en iyi sektör pratikleriyle yeniden modelleyip tasarlıyoruz. Bunu yaparken ihtiyaçlarınızı ve stratejileriniz dahilindeki hedeflerinizi sizle birlikte ele alıp değerlendiriyoruz.

MİERA olarak DevOps Hizmeti ile kurumlara sürdürülebilir ve gelişim temelli

DevOps Danışmanlık Hizmetleri  Kapsamında:

 •  DevOps Stratejileri ve Yol Haritası Geliştirme
 •  DevOps’a uygun Yazılım Yaşam Döngüsünün Kurgulanması ve Yönetimi
 • DevOps yaşam döngüsü için kullanılacak araçların belirlenmesi
 • Uygulamalarınızın ölçeklendirme, dağıtım ve yönetim otomatikleştirme işlemleri (Kubernetes)
 • Docker ile binlerce bağımsız izole konteynerlar (container) sayesinde sanallaştırma imkânı sağlanması
 • Uygulamalarınızın kolay kurulumu, test ve kararlı çalışmalarının sağlanması
 • CI/CD Entegrasyonlarının sağlanması
 • DevOps süreçlerinin public, private ve hybrid cloud ortamlarında çalıştırılabilir hale getirilmesi
 • Test Otomasyonu, Test süreç ve yönetimi danışmanlığı DevOps kültürünün kurum içerisinde yaygınlaştırılmasının sağlanması
 •  Cloud Containers ve PaaS süreç ve araçların belirlenmesi ve uygulanması

Miera Bilgi Teknolojileri Miera Bilgi Teknolojileri Miera Bilgi Teknolojileri Miera Bilgi Teknolojileri
Miera Bilgi Teknolojileri

Blog