Miera Bilgi Teknolojileri
Light Dark

Projem Var

Detaylı bir teklif istiyorum.

Acelem Var

Hızlı bir teklif istiyorum.

Miera Bilgi Teknolojileri Miera Bilgi Teknolojileri Miera Bilgi Teknolojileri Miera Bilgi Teknolojileri

YÖNETİLEN VE SÖZLEŞMELİ HİZMETLER

Kurumların yeterli kaynak ya da yetkin uzmana sahip olmaması durumunda, müşterilerimiz adına operasyonel BT görevlerini, tüm BT süreçlerini ya da sistemlerini yönetim görevlerini yerine getirerek, maliyet ve performans açısından fırsatlar sunarak, kendi sektörleri ve ana iş alanlarında rekabetçi ve stratejik avantajlar elde etmelerine yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Yönetilen ve Sözleşmeli Hizmetler adı altında topladığımız yönetim hizmetlerini, istendiği takdirde Sunucu Barındırma ve Bulut Hizmetleri ile birlikte sunarak, kurumların operasyonel süreçlerinde çok daha verimli hale gelmelerine olanak sağlıyoruz.

İster Paket halinde sağlanabileceği gibi istenirse de ayrı ayrı aşağıdaki başlıklar altında da hizmet sunmaktayız:

 • Yönetilen Güvenlik Hizmetleri
 • Sistem Yönetim ve İzleme Hizmetleri
 • İşletim Sistemi Yönetimi
 • Microsoft Aktif Dizin ve Altyapı Yönetimi
 • Microsoft Yama ve Uygulama Dağıtımı Yönetimi
 • Kurumsal E-Posta Hizmetleri
 • Kurumsal Dosya Paylaşım Hizmetleri
 • Veri Tabanı Yönetimi
 • Yerinde ve Uzaktan Kullanıcı / Uygulama Yönetimi
 • Teknik Destek Hizmetleri
 • Masa üstü ve Son Kullanıcı Desteği
 • Yardım Masası Hizmetleri
 • Mobil Cihaz & Birleşik Uç Nokta Yönetimi Hizmetleri (MDM & UEM)
 • BT Güvenlik Ürünleri / Sistemleri Bakım / Destek Hizmetleri
 • Sürekli Bakım ve Teknik Destek Hizmetleri

 

Daha detaylı bilgi almak için Müşteri Temsilcilerimiz veya miera.satis@miera.com.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

YÖNETİLEN GÜVENLİK HİZMETLERİ

Gelişen teknoloji ile birlikte saldırganların kullandıkları araçlar ve tekniklerde sürekli gelişmektedir. Yeni saldırı vektörlerini ve tekniklerini tespit edebilen ve bunlara karşı önlem almaya yardımcı olan siber güvenlik çözümleri ve araçları da her geçen gün artmakta, bunlara ilişkin yeteri kadar uzmanlıkta maalesef firma ve kurum bünyesinde istihdam edilememektedir. Bu nedenle, yönetilen güvenlik hizmetleri gün geçtikçe çok daha önem kazanmakta ve gelişmektedir. Miera olarak, günümüz bilişim güvenliği ürünlerinin sayısı ve çeşitliliğini göz önünde bulundurarak, müşterilerimize ve isteyen kurumlara standart seviyedeki güvenlik uzmanlarının yönetemeyeceği kadar ileri seviye uzmanlığı iş ortaklarımızla birlikte sağlıyoruz. Özellikle çok kritik ürünler olan, Güvenlik duvarları, WAF, IDS ve IPS sistemleri, DLP, SIEM ve SOAR ürünleri, 5651 loglama sistemleri, yük dengeleme sistemleri, ağ erişim kontrol sistemleri, zafiyet tarama ürünleri, veri yedekleme sistemleri, anti-DDoS koruma vb. güvenlik çözümleri konularında sertifikalı uzmanlarla birçok kuruma yönetilen güvenlik hizmetleri sunuyoruz. Uzmanlarımız uçtan uca güvenlik cihaz ve ürünlerinin yönetimini üstleniyor, en üst düzeyde koruma sağlayarak sunduğumuz hizmetten en yüksek verimi almanızı sağlıyoruz. Kurumun ihtiyacına özel, uzaktan veya yerinde uzman temini olmak üzere verilmekte ve hizmetin kapsamı müşteriye göre ölçeklenebilmektedir.

 

Yönetilen Güvenlik Servisleri Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler:

 • Temel İşletim Faaliyetleri,
 • Periyodik Sağlık Kontrolleri,
 • Proaktif İşletim Faaliyetleri,
 • En İyi Uygulama Pratiklerinin uygulanması,
 • Konfigürasyon değişiklikleri ve iyileştirme çalışmaları,
 • İşletim politikalarının belirlenmesi,
 • Güncelleme ve Yamaların uygulanması,
 • Yapılan operasyonlar ile ilgili raporlama,
 • Yedekleme Politikasının belirlenmesi
 • Ürün konfigürasyon yedeklemelerinin yapılması,
 • Talebe göre yeni tanımlama ve güncellemelerin yapılması,

MİERA, kurumunuzun Siber Güvenlik çözümleri ve ürünleri ihtiyacını belirleyerek doğru ürünün seçilmesi ve konumlandırılması konularında da destek sağlamaktadır.

 

SİSTEM YÖNETİM VE İZLEME HİZMETLERİ

Sistem yönetimi, birbiri ile ilişkili birkaç farklı yönetim birimini de içerisinde barındıran bir yönetim standardıdır. Sunucu altyapınızdaki her ürün ve yazılımın, kaynak kullanımları, log kayıtlarının düzenli izlenmesi, donanım kullanım ve sağlık durumlarının izlenmesi sağlanmaktadır. Proaktif izleme araçları ile BT altyapısında ve uygulamalarınızda oluşabilecek sorunların önceden tespit edilmesini ve bu sorunlara karşı proaktif önlem alınmasını sağlıyoruz.

 

Sistem İzleme Hizmetimiz kapsamında:

 • Kritik BT bileşenlerinizin sistem izleme altyapısına tanımlanması,
 • Hizmet BT bileşenlerinizin etki matrisinin oluşturulması,
 • BT bileşenlerinden gelen uyarıların incelenmesi ve olası sorunlara ilk müdahalenin yapılmasını sağlayacak ekibin ve süreçlerin işler hale getirilmesi,
 • Birinci seviyede çözülemeyen sorunların servis yönetim altyapısına kaydedilerek ikinci seviye destek ekibine veya ilgili üst destek ekiplerine iletilmesi,
 • Yedekleme ve geri kurtarma kontrolleri,
 • İhtiyaç duyduğunuzda yedeklerden geri dönüş işlemlerinin yapılması,
 • Herhangi bir olağanüstü duruma karşı yedeklerin veri merkeziniz dışında saklanması,
 • Uygulama, sistem ve iletişim ağlarının gözlenmesi ile otomatik ve/veya manuel operasyonel kontrollerin sağlanması,
 • Kurumunuz için kritik uygulamaların kontrolü,
 • Veri merkezinin sesli, ışıklı veya izleme uygulamalarından gelen uyarı mesajlarının takibi ve aksiyonların işletilmesi sağlanır.

 

MİERA, geniş uzman kadrosu dâhilinde müşterilerine hizmet veren uzmanları birbirlerini yedekleyecek şekilde planlamakta, bu sayede, söz konusu hizmetleri kendi bünyelerinde vermeleri durumunda uzman yedeklemesinde sıkıntı yaşayacak olan müşterilerimizin çalışan değişimi, izin vb. nedenlerle meydana gelebilecek olası hizmet kesintilerinin de önüne geçilerek çalışan bağımlılığının ortadan kaldırılmasına yardımcı olunmaktadır.

 

İŞLETİM SİSTEMİ YÖNETİMİ

MİERA olarak, kurumunuzun ihtiyaçlarıyla uyumlu işletim sistemi çözümleri alanında hizmet ve desteği sunuyoruz. Kritik iş uygulamalarınızın üzerinde çalıştığı Microsoft Windows, Linux, Unix işletim sistemlerinin İşletim Sistemi Yönetimi hizmeti kapsamında İşletim sisteminizin standartlara uygun olarak periyodik bakım ve kontrollerini yapıyor, karşılaşabileceğiniz sorunlara karşı kalıcı çözümler üretiyoruz.

 • İşletim sistemi hatalarının kontrol edilmesi ve uygun önlemlerin alınması,
 • Şirketinizin ihtiyaçlarıyla uyumlu işletim sistemi çözümlerinin sunulması,
 • Performanslarının izlenmesi, olası darboğazların saptanıp, çözüm önerileri ile  raporlanması,
 • Üreticiler tarafından yayınlanmış güvenlik servis paketleri ve yamaların düzenli olarak takip edillip incelenmesi ve gerekli yama ve güncellemelerin sistemlere uygulanması,
 • Düzenli aralıklarla işletim sistemi konfigürasyonları düzeyinde güvenlik sıkılaştırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
 • Üreticiler tarafından yayınlanan yeni versiyonların takip edilmesi, uygun ortamlarda gerekli testlerin yapılması ve uygun sistemlere işletim sistemi yükseltim çalışmalarının planlanıp uygulanması.
 • İhtiyaca uygun özelliklerde sanal veya fiziksel sunucu için işletim sisteminin kurulması, ilgili rollerin eklenmesi,
 • Yedek alma stratejilerinin planlanması, uygulanması,
 • İşletim sisteminin sağlıklı çalışabilmesi için gerekli periyodik kontrollerin, bakımların ve problem önleme operasyonlarının gerçekleştirilmesi,
 • Sunucu kaynaklarının izlenmesi ve belirlenmiş eşik değerlerinin aşılması durumunda müşterinin bilgilendirilmesi ve önceden planlanmış önlemlerin alınması,
 • Üretici desteği gereken durumlarda üreticiye kayıt açılarak çözümün takip edilmesi ve müşterinin bilgilendirilmesi,
 • Olaylara anlaşılmış SLA süreleri içerisinde çözüm sağlanması,
 • Aylık kullanım, performans, kapasite ve olay raporlarının müşteriyle paylaşılması,
 • Sunucu üzerinde planlanan çalışma öncesinde operasyon planının hazırlanarak müşteriyle paylaşılması ve onay alınması
 • Disk alanı doluluğu izleme hizmeti,
 • Ntp sunucuların kontrol edilmesi ve tıme service ayarlarının yapılması,
 • Servis manager üzerindeki logların kontrolü ve izlenmesi,
 • Sunucu günlük işlem kayıtlarının takibi,
 • Bakım ve destek hizmetlerinin planlanması ve uygulanması,

 

MİCROSOFT AKTİF DİZİN (ACTIVE DIRECTORY) VE ALTYAPI YÖNETİMİ

Müşteri kullanıcılarının kurum bilgi güvenliği politikaları doğrultusunda BT altyapısında bulunan varlıklara erişim için gerekli; kullanıcı ve yetki tanımlarının yapılması, erişim yetkilerinin tanımlanması için gerekli Microsoft Aktif Dizin altyapısının kurulması ve/veya kurulu olan altyapının yönetim hizmetlerini içermektedir.

 

Microsoft Aktif Dizin Yönetimi hizmeti kapsamında:

 

 • Active Directory tasarımı (Site, Services, OU) gerçekleştirilir ve kurulumu yapılır,
 • Kullanıcı tanımları yapılarak sistemde oluşturulur,
 • Güvenlik yetki grupları oluşturularak kullanıcı üyelikleri Rol, Yetki ve Erişim matrisine göre tanımlaması yapılır,
 • Grup politikaları oluşturularak sistemde uygulanması sağlanır,
 • Kullanıcı eklenmesi, silinmesi ve değişikliklerin yapılması, şifre değişikleri gerçekleştirilir,
 • Aktif Dizin günlükleri (DHCP, DNS vs.) yapılandırılarak düzenli olarak incelemesi sağlanır,
 • AD Replikasyon Yönetimi gerçekleştirilir,
 • Yetkili Hesap Yönetimi ve İzleme gerçekleştirilir,
 • Certificate Authority Yönetimi gerçekleştirilir,
 • Gerekmesi durumunda üçüncü parti uygulamaları LDAP entegrasyonları yapılır,
 • Aktif Dizin çalışması için gerekli Microsoft servisleri (DHCP, DNS, LDAP gibi) yapılandırılarak yönetilir.

 

MİCROSOFT YAMA VE UYGULAMA DAĞITIMI YÖNETİMİ

Yama yönetimi, güvenlik açıklarına karşı kurumların altyapılarında bulunan sunucu ve aktif cihazları korumak üzere yazılımlara, sürücülere ve sabit yazılımlara güncellemeler uygulama işlemi olup, saldırganlar tarafından istismar edilebilecek zafiyetlerin en aza indirilmesi için etkin bir şekilde işletilmelidir. Sadece sunucu ve yazılımların değil çalışanların kullandıkları cihazlarda da güvenliğinin sağlanması gerekir. Etkili yama yönetimi ile sağlanan yazılım güncelleştirmeleri için doğru kurgulanmış bir stratejinin belirlenmesi, sistemlerin en kısa zamanda en az şekilde etkilenerek sorunsuz olarak güncellenmesi için önemlidir.

İşletim sistemlerinin yanısıra yama işleminden geçirilmesi gereken diğer kritik sistemler ise şu şekildedir:

 • Güvenlik duvarı-Firewall
 • Web Uygulama Güvenlik Duvarı-WAF
 • Saldırı Tespit ve Engelleme Sistemleri(IDS/IPS)
 • Bilgi güvenliği Tehdit ve Olay Yönetimi-SIEM
 • Birleşik Tehdit Yönetimi (Unified Threat Management -UTM)
 • Anti-Virus ve EPP yazılımları
 • Anti-Spam yazılımları
 • Web içerik denetleme sistemleri
 • Dosya Bütünlüğü Denetimi (File Integrity Monitoring-FIM)
 • Sanal Özel Ağ-VPN
 • Ağ Anahtarlama cihazı-Switch, Yönlendirici-Router ve Access Point cihazları
 • IP kameralar ve CCTV sistemleri

Otomatik yama yönetimi hizmetimiz ile, sistemlerinizi güncel tutmanızı, güvenliği arttırmanızı ve güçlendirmenizi, olası zafiyet ve riskleri azaltmanızı, ciddi bir tehdit oluşturabilecek birçok açık kaynaklı ve üçüncü taraf çözüm yamasını yönetebilmenizi sağlıyoruz. Test sistemleri üzerinde dağıtımı planlanan yamaların test edilmesini sağlıyor, herhangi bir sorun olmadığını doğruluyoruz. Yamaları güvenlik açıklarının ciddiyetine ve etkilerine göre değerlendiriyor, puanlama sistemine göre önceliklendiriyor ve en kritik olanlara odaklanıp uyguluyoruz. Üreticiler tarafından sağlanan güvenlik bültenlerini ve bildirimlerini düzenli olarak kontrol ediyor, kurumunuzun güvenlik açısından güncel olmasını sağlıyoruz. Ayrıca, işletme birimleri, IT ekipleri ve güvenlik uzmanları arasında düzenli bir iletişim kanalı kurarak ve bilgi paylaşımını sağlayarak, uyumlu ve sorunsuz bir yama yönetimi süreci sağlıyoruz. Yama yönetimi kapsamında, uygulanan yamaların etkinliğini de sürekli olarak izliyor, yama yönetim sistemleri ve araçları kullanarak yama uygulama oranlarını, sistemlerdeki açıkları ve yama başarısını takip edebilmenizi sağlıyoruz.

 

KURUMSAL E-POSTA HİZMETLERİ YÖNETİMİ

MS Exchange Yönetimi

Müşteri kurum bilgi güvenliği politikaları doğrultusunda kullanıcıların kurum içi ve kurum dışı mesajlaşma ihtiyaçlarına yönelik MS Exchange mesajlaşma sistemi yönetim hizmeti sunuyoruz.

MS Exchange Yönetimi hizmeti kapsamında:

 • Exchange sunucu tasarımı yapılarak müşteri BT politikaları doğrultusunda kurulumunu yapıyoruz,
 • Exchange Server Servislerinin kontrol ve yönetimini gerçekleştiriyoruz,
 • Sertifika ve Politika Yönetimi, Blacklist ve Whitelist Kontrolünü yapıyoruz,
 • Yetki ve İzin Yönetimi ile kullanıcı bağlantı sorunlarının çözümünü gerçekleştiriyoruz,
 • Kullanıcı e-posta adreslerini tanımlıyor, kullanıcıların e-posta kutularına güvenli erişebilmesi için gerekli düzenlemeleri sağlıyoruz,
 • Gerekmesi durumunda paylaşımlı posta kutuları yaratılarak gerekli yetkilendirmeleri yapıyoruz,
 • E-posta dağıtım grup tanımları ve üyeliklerini gerçekleştiriyoruz,
 • Kullanıcı posta kutusu taşıma ve kapatma işlemlerini yapıyoruz,
 • Düzenli olarak Exchange sistem günlükleri inceliyor, gerekli önlemleri proaktif olarak alıyoruz,
 • Microsoft tarafından yayınlanan yeni versiyonlar, servis paketleri ve güvenlik yamaları düzenli olarak takip ederek güvenli ve kesintisiz bir şekilde uygulanmasını sağlıyoruz,

 

Kurumsal Mail Hosting (E-Posta  Barındırma)

Firmanızın kurumsal e-posta ihtiyaçları için profesyonel, esnek, genişletilebilir Exchange Mail çözümleri sunuyoruz. Kurumsal E-Mail hosting servisi ile ihtiyacınız kadar e-posta oluşturmanızı, yüksek kapasiteli kota özelliği ile de dilediğiniz kadar e-posta arşivleme imkânı ve dilediğiniz yerden kesintisiz olarak maillerinize erişim olanağı sağlıyoruz. Size özel tahsis edilen destek uzmanı ile kurulum ve taşıma işlemlerinizi yapıyor, kurumsal e-posta hizmetinizi kullanıma hazır bir şekilde size teslim ediyoruz. Kurumsal E-Posta hizmetimizdeki SSL şifrelemesi desteği ile cep telefonunuz veya bilgisayarınızdan eposta sunucusuna doğru olan trafiğin şifrelenmesini sağlayarak başkaları tarafından okunmasını engelliyoruz. ActiveSync özelliği sayesinde iPhone, Windows Mobile ve Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınız ile; e-posta, ajanda, adres defteri ve görevlere her yerden erişebilirsiniz. MİERA Hosted Exchange hizmeti ile kurumunuza ait verileriniz, Türkiye'de barındırılan yüksek performanslı sunucularımızda yasalara ve KVKK kurallarına uygun şekilde saklanır. Bireysel, Kurumsal e-posta hesaplarınız hangi platformda olursa olsun uzman ekibimiz tarafından ücretsiz olarak Hosted Exchange 2019 yapısına taşımaktayız.

 

Fiyatlar ve Paketler

Farklı mail kotası ve kutusu büyüklüklerine sahip 4 ayrı paket ile hizmet sunuyoruz. Paketler arası kolay geçiş imkânı ile artan kapasite ihtiyacınızı anında karşılıyoruz. Dinamik kota ayarlama özelliği ile büyük e-posta kotası imkanı sağlıyoruz. Alanında uzman teknik ekibimiz ile 7/24 teknik destek taleplerinize çağrı merkezimizden, online destek sistemi üzerinden veya e-posta ile destek sağlıyoruz. E-Posta hesaplarınıza her zaman her yerden erişebilir, donanım ve yazılım yatırımı yapmadan herhangi bir kurulum ve IT departmanına ihtiyaç duymadan hizmete sahip olabilirsiniz. Kurumsal E-posta hesaplarınıza ister Microsoft'un Outlook ara yüzünden isterseniz gerçek zamanlı Outlook Web Access (OWA) üzerinden ya da mobil ortamdan erişebilirsiniz. Kullanıcılarınız web maillerinde veya Outlooklarında kurumsal imza tanımlamasa dahi gönderilen tüm e-postalarınızın altına şirketinize ait yasal uyarılarınızı ve şirket iletişim bilgilerinizi eklemenize olanak sağlıyoruz. Tüm SMTP, POP3, IMAP ve Webmail protokolleri için %100 güvenli SSL şifreleme ile veri güvenliğinizi sağlıyor, E-posta trafiğinizi güvenlik açısından şifreliyoruz. E-postalarınızı günlük olarak yedekliyor ve farklı bir yedekleme altyapısında depoluyoruz. Ayrıca, gelişmiş Antivirüs ve Antispam desteği ile e-posta kutunuzda virüs ve spam kirliğine son veriyor, %99 a kadar spam filtreleme kapasitesi sağlıyoruz.

 

VERİ TABANI YÖNETİMİ HİZMETLERİ

Günümüzde işletmeler için veritabanınızı yönetecek gerekli kaynağı bulmak, elde tutmak ve verimlilik sağlamak oldukça zor olabilir. Bununla birlikte, en son yeniliklere, regülasyonlara ve siber güvenlik tehditlerine ayak uydurmak mevcut iş yükleri açısından çok zor olabilir. Tüm veri tabanı servislerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasının yanı sıra periyodik yedekleme hizmetlerini kapsayan veri tabanı yönetiminde yalın ve sürdürülebilir bir hizmet sunuyoruz. Tüm veri tabanları için veri maskeleme, veri şifreleme, SQL Injection, Brute Force atak önleme hizmeti ve KVKK, GDPR, BDDK yönetmelikleri gibi düzenlemelere ve size özel her tür veri için veri güvenliği ve uyumluluk yönetimi hizmeti sağlıyoruz.

 

Veri tabanlarınızın performans takibi ve yaşanan problemlerle ilgili geçmişe yönelik problem analizi teknik ekiplerimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Bu analizler sayesinde olası sistem problemleri gerçekleşmeden uyarıcı alarm mekanizmaları sayesinde farkedilmektedir. Ayrıca talebiniz üzerine üçüncü parti monitörleme programlarının da oluşturulması ekibimiz tarafından (Foglight, Sentry One, Precise, Scom, HP OM) yapılmaktadır. İlgili alarm mekanizması ile ilgili tanımlamalar, özelleştirilmeler ve alarm tanımları için de ayrıca destek sağlanmaktadır. Son olarak yine talebiniz üzerine özel hazırlanmış script ve servis raporları sisteminize özel izleme ve alarm mekanizması firmamız tarafından sunulmaktadır.

 

Veri Tabanı Tasarım ve Geliştirmeleri

Mevcut veri tabanlarınız için ihtiyaç halinde veri tabanı yeniden tasarımı ve geliştirme süreçlerinizde de destek sağlamaktayız. En iyi tekniklerin uygulanması, performans ve mevcut veri tabanı standardına uymayan noktaların raporlanarak, gerekli aksiyonların planlanması için uzman ekibimiz tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, Mevcut veri tabanlarınızı minimum kesinti ile veri kaybı yaşanmadan farklı veri merkezi veya bulut ortamlarına sorunsuzca taşımaktayız. Ayrıca taşıma sırasında ve taşıma sonrasında gerekli sistem sağlık kontrolü ve performans optimizasyon çalışmaları sağlanmaktadır. Veri tabanı yönetimi hizmetimiz ile başta MS SQL, MySQL, PostreSQL ve Mongo DB gibi veri tabanları olmak üzere; bulut platformunda kurgulama, ölçeklendirilme, iş sürekliliği ve yedeklemesini sağlama, performans ve kapasitesinin 7x24 takip edilmesi gibi hizmetleri sunuyoruz. Sağladığımız veri tabanı hizmetlerimiz özetlemek gerekirse:

 • Veritabanı uygulamasının kurulması ve konfigürasyonunun yapılması,
 • Tasarım aşamasında tablo ve veritabanlarının bölümlenmesi (database and table partitioning),
 • Query (Sorgu) Optimizasyon Teknikleri kullanılması,
 • Tablolardaki performans düşürücü indekslerin kaldırılması,doğru indekslemenin yapılması,
 • Veritabanı servislerinin anlaşılan hizmet seviyesine göre 7×24 ya da 5*9 izlenmesi,
 • Problemlere SLA kapsamında müdahale edilmesi,
 • Çözülemeyen veya destek gereken durumlarda üreticinin kullanıcı adına kayıt açılarak takip edilmesi ve müşterinin periyodik olarak bilgilendirilmesi,
 • Periyodik kontrollerin yapılması ve müşteriyle paylaşılması,
 • Veritabanı boyutunun kontrol edilmesi,
 • İşlemci değerlerinin kontrol edilmesi,
 • Disk alanının kontrol edilmesi,
 • Fiziksel ve sanal memory yeterliliğinin kontrol edilmesi,
 • Birleşik sorguların (Joined Queries) incelenmesi ve yeniden yazımı,
 • Recursive sorguların incelenmesi ve yeniden yazımı,
 • Query Execution Plan çıktılarının incelenmesi ve yorumlanması,
 • Isolation Level kullanımının gözden geçirilmesi,
 • Transaction yönetimi ve optimizasyonu,
 • Deadlock’ların takibi ve giderilmesi,
 • Yedekleme/Geri dönüş kontrolünün yapılması,
 • Güvenlik yamalarının kontrol edilmesi ve yüklenmesi,
 • Event logların (olay günlüğü loglarının) kontrol edilmesi,
 • Veritabanı shrink işleminin yapılması,
 • SQL Server Örnek Yapılandırma Ayarları,
 • Veri Tabanı Yapılandırma Ayarları,
 • Geçici (Temp) Tablo kullanımlarının incelenmesi,
 • Log kontrolünün yapılması,
 • Job’ların düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi,
 • Gerektiğinde Yedekleme/Geri dönüş desteğinin verilmesi,
 • Veri tabanlarınızın minimum kesinti ve veri kaybı yaşanmadan versiyon yükseltme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Veri tabanı sürüm güncelleştirilmesi, sürecin ve işlemlerin planlaması, geri dönüş senaryolarının hazırlanması ve sonrasında sistem izleme işlemlerinin yapılması,
 • SQL Performance Monitor, SQL Profiler ve Tuning Wizard araçlarının kullanımı ve sonuçların analizi.

 

Opensource Veritabanı Çözümleri

Ticari Veri tabanlarının yanısıra açık kaynak kodlu veri tabanlarına da destek sağlamaktayız. Dünya genelinde en çok tercih edilen open source veri tabanlarından PostreSQL ve MySQL ile NoSQL desteği sağlayan MariaDB ve MongoDB’yi destekliyoruz.

 

Veritabanı Bakım Destek Hizmet Paketleri

Veritabanı yönetimine ilişkin ihtiyaç duyduğunuz hizmetleri size özel bir hizmet paketlerinde sunuyoruz. Paketler kapsamında Microsoft SQLServer 2012, 2014, 2016, 2017, 2019, 2022, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB ve MySQL kurulum, yönetim, bakım ve destek hizmetlerimizle operasyonel verimliliğinizi katkıda bulunmaya gayret ediyoruz. Alanında yetkin ve deneyimli uzmanlarımızla ekibinizin bir parçası haline gelerek operasyonlarınızın kesintisiz gerçekleşmesine katkı sağlıyoruz. Paketlerimiz 12 ay taahhütlü olup, aylık yada yıllık bazda ödeme periyodunuzu şeçebilirsiniz. 3 değişik paketle kurumunuzun ihtiyacına uygun destek hizmetimizi sunuyoruz. Temel Destek Paketimiz, İleri Destek Paketimiz ve Kurumsal Destek paketimiz içeriğinde sunulan hizmetlerle ayrışmakta olup detay bilgi ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

 

UYGULAMA YÖNETİMİ HİZMETLERİ (AMS)

Uygulama Yönetimi Hizmetleri, müşterilerin iş uygulamalarının takibine ve yönetimine kolaylık sağlayan, zamandan ve enerjiden tasarruf edilmesine olanak tanıyan çok sayıda alt hizmetten oluşur. Kurumların sahip oldukları uygulamalar zamanla daha karmaşık hale gelebilir. Böylesi bir durumda tüm sistemleri çalışır durumda tutmak ve iş kesintilerinin önüne geçmek için rutin ve proaktif bakım gereklidir.

 

Uygulama Yönetim Hizmeti, çeşitli endüstriler ve farklı iş süreçlerinde uzmanlaşmış ve işletmenizde somut faydalar sağlayacak kendi alanlarında nitelikli danışmanlarımız tarafından sağlanır. Nitelikli ve yenilikçi danışmanlık hizmetimiz sayesinde MİERA olarak, kurumunuzda ortaya çıkan BT ortamınızda kullanmakta olduğunuz kritik iş uygulamalarınız daha stratejik bir şekilde kullanmanızı da destek oluyoruz. Uygulama Yönetim Hizmet ekibimiz iş yükünüzün ve sorumluluklarınızın bir kısmını üstlendiği için, BT ekibinizin verimliliğinin artmasına katkıda bulunarak daha düşük işletme maliyetleri elde etmenize de olanak sağlıyoruz. Ayrıca, tekrarlanan işlerin ortadan kaldırılmasını sağlayıp görevleri basitleştirirken ekipler arası iletişim ve iş birliğine de katkı sağlamış oluyoruz.

Sunduğumuz AMS Hizmetlerimiz ile kurumsal uygulama desteğine, düzenli ve sürekli bir optimizasyon ve iyileştirme desteğine, yetkin danışmanlarımızın desteği ile kusursuz bir hizmet deneyimine sahip olursunuz. Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

UZAK MASA ÜSTÜ VE SON KULLANICI DESTEĞİ

BT Masaüstü Destek hizmetlerimiz, uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından sağlanan yerinde ya da uzaktan, web tabanlı ve telefon kanalıyla sağlanan bir hizmettir. Temel masaüstü ve sunucu işlevlerinin yanı sıra ekipmanınızın kurulumu ve yönetimi konusunda günlük yardımları ve aşağıdaki kapsamda desteği içerir:

 

 • Günlük son kullanıcı desteği
 • Proaktif sunucu ve iş istasyonu/ masaüstü izleme ve bakımı
 • Yeni donanım seçimi
 • Bilgisayarların, dizüstü bilgisayarların ve diğer ekipmanların kurulumu ve bakımı
 • Yeni uygulama dağıtımları (ör. e-posta ve yazılım)
 • İşletim sistemi geçişleri
 • İşletim sistemi anti virüs ve casus yazılım önleme yazılımı
 • Microsoft sistem güncellemeleri ve güvenlik yamaları

 

Uzak Masaüstü Destek Hizmeti

Uzak masaüstü destek yazılımları olarak Teamviewer ve AnyDesk ürünlerini kullanarak müşterilerimize destek oluyoruz. Ürünün hem kurum çalışanlarının masaüstlerinde hem de bizim destek uzmanlarımızda kurulu olması, size bağlantı yapabilmesi için sizin ID ve şifre verip bağlantıya da izin vermeniz gerekiyor. Uzaktan yardım modülünden Destek istenmedigi sürece ve siz ID ve şifre vermediğiniz sürece MİERA Destek ekibi tarafından kesinlikle bağlantı kurulamaz, dosya alış verişinde bulunulamaz. Uzak masaüstü desteği için bizi arayıp sorununuzu bildirmeniz yeterli. Kayıt alınan sorununuza ilişkin uzak masaüstü destek ekibimizle anında çözüm üreterek kesintisiz çalışmanıza destek oluyoruz.

Son kullanıcı güvenliğinden uzak çalışma yöntemlerine kadar uç noktanın ihtiyacı olan bir çok alanda en iyi çözümleri sizinle buluşturuyoruz. Son Kullanıcı Desteği hizmetimiz ile, kullanıcıların bilgisayarlarında çalışırken yaşadığı her türlü sorun için yapmış olduğunuz destek anlaşması kapsamında ihtiyaç duydukları hızlı çözümleri alanında tecrübeli ekibi ile sunarak destek oluyoruz. MİERA, Türkiye’nin birçok köşesine dağılmış ekipleri ve iş ortakları ile gerektiğinde uzaktan gerekirse yerinde destek hizmetleri sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübesini müşterilerine yardımcı olmak için kullanmaktadır. Proaktif helpdesk yönetimi ve izleme hizmetl ile de çalıştığınız sistemleri yakından izliyor ve proaktif aksiyon adımları sayesinde siz sorunu hiç yaşamadan çözüm üretmeye çalışır. Son kullanıcı destek hizmetleri kapsamında BT Servis Masası, SLA takibi, Incident, Problem & Change Management ve Dashboard Reporting çözümülerini de içeren bütünleşik bir hizmet paketi sunmaktayız. Detay bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

 

YARDIM MASASI HİZMETLERİ

BT yardım masası hizmetleri, kurumunuzun bünyesinde kullanılan teknoloji ile sorunlarına yönelik hızlı, etkili ve profesyonel destek çözümleri sunan bir hizmettir. Yardım Masası hizmetleri; çağrı bazlı yürütülen/yönetilen tüm BT operasyonlarına/hizmetlerine ilişkin yaşadığınızı sorunlara ilişkin çağrı alma, açma/kaydetme, belirli sınırlar dahilinde çözüm getirme, yönlendirme, izleme, ölçümleme, raporlama ve kapatma işlemlerinin gerçekleştirildiği, “tek erişim noktası” olarak müşterilere hizmet verilen özel servistir.

 

3 aşamalı bir destek seviyesinde hizmet sunuyoruz. İlk aşama olan 1. Seviyede müşteriden gelen çağrıyı karşılamak, isteği kaydetmek ve ilgili destek gruplarına/servis sağlayıcılara aktarmak ana sorumluluğudur. Sonrasında müşteriyi arayarak, güncel ve doğru bilgiyi verir ve çağrının durumu hakkında bilgilendirme yapar.  Çağrının durumuna göre çözüm üretildiği noktada müşterinin onayı ile çağrıyı kapatmakla görevlidir.

 

2. Seviye Destek ise müşteriden gelen istek ya da probleme ilişkin mevcut standart çözüm havuzundan araştırma yapılarak, en uygun çözümleri uygulayıp en yüksek oranda çözmeye çalışmakla görevlidir. Eğer çözüm üretilemiyorsa, sorun ya da talep 3. seviye destek sorumlularına veya ilgili diğer servis sağlayıcılara yönlendirir.

 

3. Seviye Destek ise gelen çağrıları teknik olarak detaylı analiz eden, bilinmeyen veya çözümü mevcut çözüm veri tabanı dışında kalan problemleri çözmek için destek veren ekipdir. Problemin çözümü için gerektiğinde diğer satıcı/servis sağlayıcılarla birlikte çalışmak, ilgili destek gruplarıyla/servis sağlayıcılarla görüşerek İyileştirme için öneriler hazırlar.

Sunduğumuz hizmet ve destek kapsamı ile ilgili detay bilgi için bizimle iletişime geçiniz.

 

MOBİL CİHAZ YÖNETİMİ HİZMETLERİ

Mobil cihaz yönetimi hizmetimizle, envanterinizde bulunan tablet dahil bütün akıllı cihazları tek noktadan ve uzaktan kaydedip, yetkilendirebilir, yetkilerini kaldırabilir ve izleyebilirsiniz.  BT sisteminizde uyumluluk, korunma, envanter ve cihaz sağlık durumu ile ilgili anlık görülebilirlik ve kontrol ihtiyacınız için size mobil cihaz yönetimi (MDM) hizmetlerini sunuyoruz. MDM araçlarını ve güvenlik deneyimimizi kullanarak, mobil cihazlarınızın entegrasyonunu güvenli bir şekilde sağlıyor ve cihazlarınızın sağlıklı olarak yönetimini sağlayarak, mobil cihazlarınızın kontrolünü sağlıyoruz. Sağladığımız ürün ve çözümlerle cihazlarınızın kontrolünü kolaylaştırarak, akıllı içerik yönetimi ile yönetici panelinden bir dökümanı sisteme yükleyebilmenizi ve bu dökümanı istediğiniz cihazlarla paylaşabilmenizi sağlıyoruz. Uygulama yönetimi özelliği ile kuruma özel uygulamaları mobil cihazlara dağıtmanızı ve otomatik kurulum yapabilmenize imkan veriyoruz. Belirlediğiniz kurumsal prosedürlere göre güvenlik ayarlarınızı entegre edebilir ve yönetilirsiniz. Ayrıca kaybolan cihazlarınız için bu cihazların uzaktan Wipe edilmesine de olanak sağlıyoruz.

Çalışanlarınızın şirket verilerine erişmek için kullandığı tüm mobil cihazları yönetebilirsiniz.  Ayrıca erişim ve paylaşım yöntemlerinin denetlenmesiyle şirket bilgilerinizi maksimum oranda koruyabilir, cihazların ve uygulamaların güvenlik gereksinimlerinize her an uygun olduğundan emin olabilirsiniz. Sağladığımız Microsoft Intune ve VMware MDM çözümleri başta olmak üzere, dünyada ve ülkemizde en çok tercih edilen ürünlerle tek bir platform üzerinden uçtan uca yönetimle markası ve modeli ne olursa olsun her cihazı yönetmenizi sağlıyoruz.

 

 

Miera Bilgi Teknolojileri Miera Bilgi Teknolojileri Miera Bilgi Teknolojileri Miera Bilgi Teknolojileri
Miera Bilgi Teknolojileri

Blog