Miera Bilgi Teknolojileri
Light Dark

Projem Var

Detaylı bir teklif istiyorum.

Acelem Var

Hızlı bir teklif istiyorum.

Proje Yönetim Danışmanlığı

 • Anasayfa|
 • Proje Yönetim Danışmanlığı
Proje Yönetim Danışmanlığı

Proje Yönetim Danışmanlığı

BT teknolojileri konusundaki uzman kadromuz hem yurtiçin hem de yurtdışı projelerinde konsorsiyum lideri ve proje yöneticisi olarak uzun yıllara dayalı tecrübeye sahiptir. MİERA, müşterilerimizden gelen taleplere bağlı olarak beklentilerinize, stratejilerinize ve öngörülen bütçe ve zaman planına uygun olarak kurumunuz bünyesinde, işlerliği kanıtlanmış proje metodolojilerimiz ve süreçlerimizle ihtiyaç duyduğunuz projeyi hayata geçirmek için yanı başınızda yer almaktadır. Proje ekiplerimiz, çevik yönetim anlayışına sahip, deneyimli ve benzer projeleri başarı ile yönetmiş uzman ekiplerden oluşmaktadır. Proje yaşam döngüsü kapsamında, projenin zamanında, maliyet etkin ve belirlenen kriterlere uygun tamamlanması için azami gayreti göstermektedir. Bu süreç içerisinde konu ile ilgili iş ve teknoloji ortaklarımızı da gerektiğinde sürece dahil ederek başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlamaktayız.

Uçtan uca anahtar teslim proje yönetimi sürecimizle, kapsamlı analizden kullanıcı kabul ve performans süreçlerine kadar tüm adımları işletmekteyiz. Proje hedeflerinin belirlenmesi, zaman ve efor planlarının hazırlanması, etkin iletişim yapısı, KPI’larla yönetim süreci ile proje yönetim sürecinin izlenebilir ve yönetilebilir olmasını sağlıyoruz.

PROJE YÖNETİM SÜRECİ

Bu kapsamda proje yönetim danışmanlığı ve hizmetleri olarak beklentileri karşılayacak şekilde aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır:

 • Proje döngüsü yönetimi ve koordinasyonunun sağlanması
 • Sözleşme Yönetimi ve Teklif Yönetimi
 • Strateji tanımı ve İş planı hazırlama
 • Projelere kaynak sağlayan beceri merkezlerinin oluşturulması ve kaynak temini
 • Proje Yönetim süreç ve prosedürlerinin belirlenmesi, benimsetilmesi
 • Proje Ofisinin kurulması, ofis organizasyonu, rol ve sorumlulukların belirlenmesi
 • Paydaşların ve 3.partilerin yönetimi
 • Proje bilgi ve iletişim sisteminin oluşturulması
 • Proje planının hazırlanması ve uygulanması
 • Proje yürütme, performans izleme ve kontrol
 • Proje kapanış aktiviteleri eğitim ve işletimi
 • Kurum organizasyonu içinde beceri değerlendirme sistemi, eğitimler

Miera Bilgi Teknolojileri Miera Bilgi Teknolojileri Miera Bilgi Teknolojileri Miera Bilgi Teknolojileri
Miera Bilgi Teknolojileri

Blog