Miera Bilgi Teknolojileri
Light Dark

Projem Var

Detaylı bir teklif istiyorum.

Acelem Var

Hızlı bir teklif istiyorum.

Miera Bilgi Teknolojileri

UYGULAMA GÜVENLİĞİ

UYGULAMA GÜVENLİĞİ
Miera Bilgi Teknolojileri Miera Bilgi Teknolojileri Miera Bilgi Teknolojileri Miera Bilgi Teknolojileri
Hizmetimiz Dünya Çapında Markalar Tarafından Kullanıyor
UYGULAMA GÜVENLİĞİ
UYGULAMA GÜVENLİĞİ
UYGULAMA GÜVENLİĞİ
UYGULAMA GÜVENLİĞİ
UYGULAMA GÜVENLİĞİ
UYGULAMA GÜVENLİĞİ
UYGULAMA GÜVENLİĞİ
UYGULAMA GÜVENLİĞİ
UYGULAMA GÜVENLİĞİ
UYGULAMA GÜVENLİĞİ

Uygulama güvenliği yani application security, bir kurumun geliştirdiği ve kullandığı uygulama yazılımları, tüm uygulama yaşam döngüsü boyunca oluşabilecek tehditlerden korumayı amaçlayan süreçler, araçlar ve uygulamalar disiplinidir. Yazılım kodlarındaki güvenlik açıklarını bulma, düzeltme ve uygulamaların güvenliğini artırma süreci, uygulamalar içinde güvenlik özellikleri geliştirme, ekleme, test etme, yetkisiz erişim gibi tehditlere karşı güvenlik açıklarını önlemeyi amaçlayan bir dizi aktiviteyi kapsar. Uygulama güvenliğinin ana amaçlarından birisi, bir uygulamanın yazılımının içindeki kodunun veya verilerinin tehlikeye atılmasını veya çalınmasını önlemesini sağlamaktır.

 

Uygulama güvenliği, güvenlik açıklarını önceden tespit etmek ve olası bir saldırıyı önlemek için her aşamada farklı araçlar ve yöntemler kullanılarak ve etkin bir uygulama güvenliği izleme sistemi oluşturularak sağlanabilir. Uygulamaların birçok farklı ağ üzerinden erişilebilir olması ve bulut ortamlarına da bağlı olması güvenlik tehditlerini de ciddi oran da artırmaktadır.

 

Tehditlerin oluşmasına neden olan bir diğer hususta, deneyimsiz programcılar, API servis ihlalleri, açık kaynak güvenlik açıkları, kurum içinde kullanılan araçların verimsiz kullanımı ve bir DevSecOps yaklaşımının benimsenmemesi olarak karşımıza çıkmaktadır. OWASP şirketinin yaptığı araştırmaya göre en önemli ve en çok kullanılan 10 saldırı tekniği web uygulamalar üzerine yapılan ataklardır (SQL Injection, Cross-Site Scripting, Code Injection, Parameter Tampering vb.).

 

Uygulama Güvenliğinin sağlanması hususunda bu alanda kendini dünya genelinde kanıtlamış ve ülkemizde de en çok tercih edilen çözümleri müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. En öncelikli olarak statik, dinamik testler, yazılım bileşenleri ve kod analizlerini gerçekleştirebilen çözümlerle birlikte doğru ve ölçeklenebilir uygulama yetkilendirmesiyle kritik varlıkları güvenli bir şekilde kullanmanızı sağlıyoruz.

 

Sunduğumuz çözüm kataloğumuzda bu alanda lider ürünler bulunmakta ve birçoğu hem dünyada hem de ülkemizde en çok tercih edilen çözümlerdir. Temel amacımız, kurumunuzun kod kalitesini ve güvenliğini sürekli olarak denetleyebilecek, elde edilen bulgulara göre önerilerde bulunabilecek, ekiplerin daha iyi ve güvenli yazılım geliştirmesine destek olacak ve birçok yazılım dili teknolojisini de destekleyebilecek çözümlere kavuşmanıza yardımcı olmaktır.

 

Web ve mobil uygulamalarınız, servis API'leriniz, kod olarak altyapınız ve yazılım tedarik zinciriniz için kod güvenliğiniz sağlamak üzere statik kod analizi, dinamik uygulama güvenlik testi, yazılım kompozisyonu analizi (SCA) ve etkileşimli uygulama güvenlik testi araçlarını içeren çözümlerimizin detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.

 

UYGULAMA GÜVENLİĞİ

STATİK KOD ANALİZİ

Statik kod analizi, derlenebilir durumdaki bir yazılımın kaynak kodlarının incelenerek içerdiği hataların ve güvenlik zafiyetlerinin yazılım çalıştırılmadan tespit edilmesidir. Yazılım geliştirme sürecinin her aşamasında kolaylıkla gerçekleştirilebilir çünkü yazılımın çalıştırılmasını ve belirli test ayarlarının yapılmasını gerektirmez. Statik kod analiz araçları, programlama hatalarını ve zafiyetlerini göstermek ve bunların yazılımcılarca bulunması için olağanüstü verimli çözümler sunuyor. Statik kod analizi çözümleri ile taranarak kurumun siber güvenlik kriterlerine göre kritik zafiyetler içerip içermediğinin belirlenmesini sağllar.

 

 

Ürünlerle ilgili detay bilgilere ekli linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

DİNAMİK KOD ANALİZİ

Dinamik Kod Analiz Yöntemi kurumun uygulamalarındaki açıklıkları tespit etmek için, kodun geliştirilmesi tamamlandıktan sonra yapılan testle çalışan yazılım üzerinde ve çalışma ortamında gerçekleştirilen analiz sürecidir. Yazılmış kodları veri tabanları ile ilişkisi, sunucular ve servislerle etkileşimi detaylı olarak incelenir ve olası hataların veya güvenlik açıklarının yakalanması için kullanılır. Tüm kod tabanını incelenmediği ve yalnızca anlık yürütülmekte olan kodun çalışmasındaki hataları bulabildiği için başka entegre çözümlerle de desteklenmesi gereklidir. Siber güvenlik yaklaşımı açısından izlenmesi gereken plan, mümkün olduğu kadar bulgu edebilmek için test kapsamının hem statik hem de dinamik test yöntemi birlikte kullanılmasıdır.

 

Sunduğumuz çözümler ile üretim ortamlarınızdaki uygulamalar üzerinde güvenli ve verimli bir şekilde sürekli olarak dinamik analiz gerçekleştirerek yazılımlarınızı test edebilirsiniz.

 

 

Ürünlerle ilgili detay bilgilere ekli linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

YAZILIM BİLEŞENLERİ ANALİZİ (SCA) VE UYGULAMA YETKİLENDİRME

Yazılım Kompozisyon Analizi (SCA), geliştirme ekiplerinin yazılımları tarafından tam olarak hangi açık kaynaklı bileşenlerin ve kitaplıkların kullanıldığını görmelerini sağlar. Bu aynı zamanda olası güvenlik açıklarının tespit edilmesini ve ortadan kaldırılmasını da yardımcı olur. Geliştirme ve üretimde açık kaynak ve üçüncü taraf bileşen risklerinin algılanması ve yönetilmesi de son derece önemlidir. Ayrıca, etkileşimli analiz testleri ile (IAST) QA ve diğer test döngüleri sırasında web tabanlı uygulamalardaki sıfıra yakın yanlış pozitif ile gerçek, istismar edilebilir güvenlik açıklarını keşfetmenizi sağlıyoruz.

 

Sağladığımız çözümlerle ayrıca, otomatikleştirilmiş politika yönetimi, açık kaynak kullanımı, güvenlik riski ve lisans uyumluluğu için politikaları önceden tanımlamanıza ve geliştiricilerinizin halihazırda kullanmakta olduğu araçlarla yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) boyunca uygulamayı otomatikleştirmenize olanak tanıyor, açık kaynak yönetimini DevSecOps ile entegre etmenize yardımcı oluyoruz. Böylece, güvenlik uyumluluğunu ve iyileştirmeyi kolaylaştıyor, sağlanan ayrıntılı panolar ile de, OWASP İlk 10, PCI DSS, GDPR ve CWE/SANS İlk 25 ile uyumluluğu ve ayrıca uygulamalardaki hassas bilgileri açığa çıkarıp uyarıları görmenize yardımcı oluyoruz. (PCI DSS, GDPR ile KVKK uyumluluğunun sağlanmasına yardımcı olmak için önemlidir). IAST çözümleri ile, savunmasız kod satırlarını saptıyor ve geliştirme ekiplerinizin güvenlik açıklarını hızlı bir şekilde öğrenmesine ve düzeltmesine yardımcı olan ayrıntılı düzeltme tavsiyesi vererek e-öğrenme sağlıyoruz.

 

 

Ürünlerle ilgili detay bilgilere ekli linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

TEHDİT MODELLEME ve FUZZY TEST

Tasarlanan bir yazılımı veya sistemi anlamak ve karşılaşabileceği tehditleri ortaya çıkarabilmek için Tehdit Modelleme denilen hedefleri ve güvenlik açıklarını belirleyerek ve ardından sisteme yönelik tehditleri önlemek veya etkilerini azaltmak için karşı tedbirler tanımlayarak Ağ / Uygulama / İnternet Güvenliği’ni optimize etmeye yönelik bir süreç işletilir. Tehdit modellemesi, potansiyel sorunların erken tespit edilebildiği ve düzeltilebildiği geliştirme döngüsünün başlarında gerçekleştirilmeli ve böylece daha maliyetli bir düzeltmenin önüne geçmek mümkün olmalıdır.

 

Sunduğumuz tehdit modellemesi çözümlerimizle, yazılım mimarisindeki güvenlik açıklarını tasarım aşamasında belirleyerek, sorunların kod yazılmadan önce düzeltilmesini mümkün kılıyoruz. Ölçeklenebilir, iş birliğine dayalı tehdit modellemeyi kurum çapında ölçeklendirerek güvenlik ve yazılım geliştirme ekipleri arasındaki siloları yıkmaya yardımcı oluyoruz. Güçlü otomasyon motorumuz ve uzman güvenlik standartları kitaplıklarımız, kusurların ve tehditlerin tam listesini ve bunları düzeltmek için alınacak karşı önlemleri oluşturmak için size bir self servis platformu sağlar. Uygulama tasarımındaki kusurlara yönelik otomatik, sürekli görünürlük sağlayarak gerçek DevSecOps'u etkinleştirmenize yardımcı oluyoruz.

Bir uygulamada zafiyet tespit edebilmek için uygulamaya rastgele veriler göndererek, uygulamanın farklı isteklere verdiği cevapları analiz etmek işlemi fuzzing yani bulanıklaştırma testi diye adlandırılmaktadır. Fuzzy testing; test yapılacak uygulamanın arka planında ki işlevsel ve yazılımsal özellikleri bilinmediğinden ve gönderilen verilerin uygulamada oluşturduğu etki ve sonuçların analizine dayanır. Fuzzy testing ile servisler ve protokollerdeki kusurları ve sıfırıncı gün güvenlik açıklarını belirlemenize destek oluyoruz. Sunduğumuz çözümün sahip olduğu gelişmiş dosya ve protokol şablonları ile kapsamlı bulanıklaştırma çerçevesi (framework) sağlanarak, kullanıcıların kendi test senaryolarını oluşturmasına olanak tanır.

 

 

Ürünlerle ilgili detay bilgilere ekli linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

BT Çözümleri

 

GÜVENLİ YAZILIM GELİŞTİRME EĞİTİM PLATFORMU

Güvenli Yazılım Geliştirme Eğitim Platformu, siber güvenlik zafiyetine neden olan açıklar içermeyecek şekilde yazılım geliştirmeyi öğretir. Geliştiricilerin güvenlik sorunlarından kaçınmak, güvenlik açıklarını düzeltmek ve en başta güvenli kod yazmak için ihtiyaç duyduğu becerileri daha net öğrenmelerine destek olur. Sunduğumuz çözümlerimiz, geliştiricilerin seçtikleri dilde ve kendi hızlarında güvenli kodlama kavramlarına odaklanmasına izin veren yazılım geliştiriciler tarafından geliştiriciler için oluşturulmuş etkileşimli bir AppSec eğitim platformudur. Checkmarx Codebashing ve Secure Code Warrior gibi global ve yerel olarak en çok tercih edilen lider çözümlerimizle, ilgi çekici güvenli kodlama eğitimine erişim tüm geliştirme ekibiniz için sadece bir tık ötede bulunuyor.

 

 

Ürünlerle ilgili detay bilgilere ekli linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

KONTEYNER,  DEVOPS ve API GÜVENLİĞİ

Konteynır Güvenliği (Container Security) çözümlerimiz, geliştirme aşamasından operasyonlara kadar güvenlik açığı değerlendirmesi, kötü amaçlı yazılım tespiti ve SDLC genelinde politika uygulaması sağlayan Docker konteyner görüntülerinin baştan sona görünürlüğünü sunar. DevOps’a entegre güvenlik sağlar, geliştirme ve operasyon aşamasında konteynerleri korumanızı sağlar. Geliştirici yapı sistemlerine entegre olarak kullanılan Container Security, konteynerlerin güvenlik zorluklarını DevOps hızında çözmek için proaktif bir görünürlük, sürekli değişen BT ortamınızdaki tüm varlıklarınız ve güvenlik açıklarınız hakkında en doğru bilgileri sağlar.

 

Bulut tabanlı yada kurum içi çözüm olarak sunulan ürünler, en geniş güvenlik açığı kapsama alanına, hızlı analiz için sezgisel dashboard görselleştirmelerine ve verimliliği en üst düzeye çıkarmanıza ve artırmanıza yardımcı olmaktadır.

 

Güvenlik ekiplerinin pozitif bir güvenlik modeli uygulamasına olanak sağlamak için tüm genel, özel ve gölge API'leri algılamak üzere hassas verilerin derin keşfini ve sınıflandırmasını kullanarak tüm API'lerin sürekli API uç nokta güvenliği kapsamında korunmasını sağlayan, yaygın ve çoklu vektör saldırıları için kapsamlı API güvenliği için kurumunuza destek oluyoruz.

 

 

Ürünlerle ilgili detay bilgilere ekli linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

WEB UYGULAMA GÜVENLİK TARAYICISI ÇÖZÜMLERİ

Web uygulamaları, gelişen teknoloji ile en çok kullanılan ve en çok tehdide maruz kalan alan olarak karşımıza çıkıyor. Web uygulamalarında yapılacak ufak bir kod hatası, uygulamanın zarar görmesine, veri tabanı bilgilerine erişime ve hatta web sunucusuna izinsiz erişime neden olmakta, kurumun hizmetlerinin aksamasına, sistemlerinin çalışamaz hale gelmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle, Web sitesi ve uygulama geliştiricileri, bilinen güvenlik açıkları ve zafiyetlerinin tespiti için derlenmiş ve derlenmemiş kodu test etmek amacıyla web uygulama güvenlik açığı tarama araçlarına ihtiyaç duyar.

 

Çoğu güvenlik açığı tarama aracı, yaygın güvenlik açıklarını algılar, ancak gerçekleştirilen tarama türleri, destekledikleri programlama dilleri ve diğer geliştirici ve operasyon (DevOps) araçlarıyla entegrasyonlar açısından sınırlı olabilir. Bu açıdan hem bağımsız hem de karmaşık ortamların bir parçası olarak kullanılabilen ve güvenlik açığı yönetiminin yanı sıra pazar lideri yazılım geliştirme araçlarıyla entegrasyonu da kolay ve güvenli şekilde gerçekleştirebilmeli ve web güvenlik açığı testlerini DevSecOps süreçlerinin bir parçası olarak dahil edebilmeye izin vermelidir.

 

Sizin için En Olgun ve En Hızlı Güvenlik Açığı Tarama araçlarını hizmetinize sunuyoruz. Böylece en hızlı, akıllı ve derin tarama teknolojisine sahip motorları sayesinde etkili bir güvenlik açığı yönetimine sahip olun. Web sitesinin ya da uygulamasının geliştirildiği dil ya da teknolojiye bakmaksızın, platformdan bağımsız bir şekilde SQL Injection ve Cross-site Scripting (XSS) gibi güvenlik açıklarını tespit edin ve çözüm önerilerini de içerecek şekilde tüm detaylarıyla size raporlanmasını sağlayın. Böylece, siber güvenlik becerileri

Miera Bilgi Teknolojileri Miera Bilgi Teknolojileri Miera Bilgi Teknolojileri Miera Bilgi Teknolojileri
Miera Bilgi Teknolojileri

Blog