Auto Control

İç Kontrol Yönetimi

Periyodik olarak yapılan kontroller sonrasında oluşan verinin doğruluğu ve güvenliği, daha sonra yapılacak analizler ve risk yönetimi açısından büyük önem taşımaktadır.

Kontroller sonucunda hazırlanan raporlar, etkin karar alınması ve aksiyonların oluşması için gereklidir. AutoControl raporlama mekanizması otomatik olarak tespitlerin dokümanlaştırılmasını ve zamandan tasarrufu sağlar.

Kimlere Yönelik?

AutoControl, kontroller yapan, oluşan tespitlerin kapatılması için aksiyon takibi yapan ve ilgili birimlere otomatik olarak raporlama yapan kurumlar için bir çözümdür.

Anahtar Özellikler

Kontrollerin hangi birimlere yapılacağının belirlenmesi ve sorumlu kişilerin atanması sağlanır. Dış denetimlere yönelik loglama yapısı ile sorumluluklardaki sirkülasyonun gösterilmesine imkan tanır.

Daha önce tanımlanmış kontrollerin tekrar kullanılabilmesini sağlar. Kontrol bazında tanımlanabilen parametrik alanlarla kurumun iç kontrol yapısına özel verilerin tutulmasını ve raporlanmasını sağlar.

Tespitlerle ilgili alınacak aksiyonların ve ilgili departmanlardan gelen cevapların uygulama üzerinden takibini sağlayarak telefon ve mail trafiğini azaltır.

Periyodik olarak hazırlanan farklı tipteki yönetsel ve operasyonel raporların otomatik hazırlanmasını sağlar. Kontrollerin başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki geçmiş kayıtların izlenebilmesini sağlar.

Uyarı ve hatırlatma mekanizmalarıyla sürecin takibi için harcanan eforu minimuma indirir.

Denetim kanıtları ve çalışma kağıtlarının dokümantasyonuna olanak verir.

Genel Bakış

Kontrol sonuçlarınızın genel durumunu görebiliyor musunuz?

AutoControl ile yapılan kontrollerinizi ve ortaya çıkan tespitlerinizi daha kolay takip etmeniz sağlanır. AutoControl, tespitlerin sayısallaştırılmasını, alınacak aksiyonların belirlenmesi ve alınan aksiyonlar doğrultusunda elde edilen sonuçların tek bir ara yüzde takibinin yapılabilmesine olanak sağlar.

Tanımlı kontrollerinizi ne kadar etkin kullanıyorsunuz?

AutoControl ile tanımlı olan kontrollerinizi tekrar kullanabilir, kontrol sorumlularını kişi ve şube bazlı olarak tanımlayabilirsiniz.

Uzaktan ve yerinde olarak tanımlanan kontrollerinizi Genel Müdürlük, Şube yada İştirak bazında gruplayabilir ya da süreç bazında bir alt kırılımda kontrollerinizi yönetebilirsiniz.

Kapanmamış tespitlerinizi ve alınacak aksiyonları takip etmekte zorlanıyor musunuz?

AutoControl ile oluşan tespitler onay sürecinden geçtikten sonra kontrollerle ilişkili olarak takip edilir.

Tespit sonucunda alınacak aksiyonlar AutoControl üstünde tanımlanır ve takip edilir. Bu süreçte AutoControl sağladığı takip ve uyarı mekanizması ve ilgili arayüzler sayesinde tespit kayıtlarının oluşmasından tespitin kapatılmasına kadar geçen süreçteki iletişimin uygulama üstünden yapılmasını ve gerekli kayıtların oluşmasını sağlayarak telefon ve mail trafiğini minimuma indirger.

Tespitle ilgili paydaşlara gerekli hatırlatmaları zamanında yaparak takip maliyetini azaltır.

1
1

ASP.NET 4.5 teknolojisi

Çözüme Genel Bakış

AutoControl, kontrollerin tanımlanmasını, uygulanmasını, tespitlerin ve aksiyonların takibini yapma ve otomatik olarak raporların üretilmesini sağlarken ASP.NET 4.5 teknolojisiyle tasarlanmış alt yapısından destek alır. Web tabanlı bir ürün olan AutoControl ile internet ve bilgisayar olan her yerden yetkiler dahilinde ürünün arayüzüne ulaşılabilir ve uzaktan çalışılabilir.

AutoControl, üzerinde uzaktan ve yerinde olarak tanımlanan kontrollerin birden fazla şube ve kontrolör bazında atamaların yapılabileceği esnek bir yapı sağlar.

Esnek kontrol tanımlama yapısı, parametrik tanımlamalar ile kontrol sürecinin kuruma özel bir şekilde yürütülmesine imkan verir. Standart kontrol içeriğine ek olarak tanımlanan alanlar, otomatik olarak üretilen raporlara da yansıtılmaktadır.

Kurumun belirlediği formatlarda günlük, haftalık, üç aylık ya da yıllık olarak raporların otomatik olarak üretilmesini sağlar ve operasyonel riskleri minimize etmeyi hedefler.

1
1

Esnek kontrol tanımlama yapısı

Teknik Gereksinimler

Sistem Gereksinimleri

  • Microsoft Windows Server 2008 ya da üzeri
  • Microsoft .NET 4.5
  • Microsoft SQL Server 2008 R2
  • Microsoft IIS Server 7.0 ya da üzeri

İstemci İçin

  • Internet Explorer 9.0 ya da üzeri
  • Firefox 10.0 ya da üzeri
  • Chrome 10.0 ya da üzeri